Skip links

ITED, üye firmaların önce bölgemizde sonra global çapta gelişime açık sektörlerin ve potansiyel müşterilerin sorunlarının tespit edilmesi maksadıyla yazılım, teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilip sektörel önceliklerin belirlenmesi, ilgili sektörlerdeki istihdamın artırılması amaçları ile kurulmuştur.